Vissza a főoldalra
Életrajz Életrajz Életrajz
Diszkográfia Diszkográfia Diszkográfia
Dalok Dalok Dalok
Szerzők Szerzők Szerzők
Zenésztársak Zenésztársak Zenésztársak
Koncertek, turnék Koncertek, turnék Koncertek, turnék
Sajtó Sajtó Sajtó
Fotóalbum Fotóalbum Fotóalbum
Zene Zene Zene
Videó Videó Videó


Sajtó

Magyar Nemzet
1994. április 9. szombat

Zorán és a dal

Jó régen lehetett, tán tizenöt vagy még több éve, hogy kitéptem és eltettem egy német újságcikket a világ legjobb újságjainak egyikéből, a hamburgi Die Zeit hasábjairól. A címe: Musik wird wieder schön – A zene megint szép lesz. Ez persze akár egy humoreszk címe is lehetne bármely, a mi huszadikunkat megelőző század polgára száma, aki nyilván röhögve kérdezné: miért olyan nagy hír ez, mi más lehetne a zene, mármint a jó zene, mint szép? A mi századunk zenehallgatója azonban tudja, hogy ez nagy esemény és eredmény ama nagy hangzásbeli forradalom, kaland, majd később gyakran merő zsonglőrködés, a nagy mestereket gépiesen utánzó blöff után, mely matematikává, spekulatív grafikai mutatvánnyá redukálta, mutatós partitúrákban, a zenét. Sokszor idézett, kedvenc példám Schönberg elbocsátó mondata tanítványainak, melyben közli velük, hogy megtanította őket mindenre, amire tanítani lehet, de a szabadságot nem taníthatja meg nekik. Igen, gazdálkodni a szabadsággal, ez a legnehezebb, a művészetben éppúgy, mint a társadalomban, politikában, gazdaságban.

Mi sem könnyebb viszont, mint visszaélni a szabadsággal. Eltanulni a nagy mesterek viaskodva kidolgozott, megszenvedett patentjeit, és „szabadon„ garázdálkodni a dolog felszínén: küzdelem és belső hitel nélkül. Mechanikusan és spekulatíve alkalmazva, amihez a kezdetek újító mesterei kísérletező viaskodással teli, hosszú utat tettek meg. A századforduló és a századelő programszerű polgárpukkasztásának missziója volt, egy megcsontosodott polgári világképet kellett, a politikai és társadalmi mozgások mellett a maga eszközeivel felrobbantania. Például úgy, hogy a zene ne legyen „szép". Épp ellenkezőleg. Kitűnő komponista barátom mondta egyszer keserűen: mindegy, milyen a mi zenénk, csak az a fontos, hogy csúnya legyen.

Ámde mi marad mára ebből a polgárpukkasztó misszióból? Jóformán semmi. Ugyanis, akit pukkasztani kellene (hogy mozduljon meg belülről végre) – az fütyül az egész művészi szférára, nem is tud róla vagy oda sem figyel, tehát el sem jut odáig, hogy pukkasztani lehessen. Legfeljebb a meleg sörrel. Aki viszont pukkadhatna, az nagyrészt elájul a gyönyörűségtől és a maga vájt fülű, korszerű sznobizmusától. Ehhez járul még a képzőművészeti műkereskedelemnél nem sokkal kevésbé cinkos, olykor maffiaszerű láthatatlan tőzsde az éppen érvényes áramlatok brókereivel. Ebben a közegben kellene leválnia a maradandónak a múló divatopusoktól. Az igazi, nagy modern zene, mindenekelőtt a mindig, minden pillanatában hiteles Bartók rajongójaként mennyi őszinte odafordulásomat, mennyi törekvő órámat rabolta el a kedvszegő spekuláció, az örömtelen blöff!

Ezért téptem ki azt a régi cikket, mely hírül adja, hogy „a zene megint szép lesz". Minthogy – végre – magam is úgy vettem észre, valami változott és változik az úgynevezett komolyzene világában. Nálunk is, itthon, éppen a legkitűnőbbek, újra fölfedezték – a modern kifejezőeszközök birtokában – a dallamot, a matematikától független élvezhetőséget, a zene elemi szépségét. Anélkül, hogy visszatértek volna a XIX. századba.

Néhány hónapja két kazetta szól, váltogatva egymást, az autómban. Rubinstein utolsó felvétele, egyik oldalán csupa elragadó Chopin-zongoradarabbal, és Zorán ugyancsak elragadó legutóbbi kazettája, melyben szinte összefoglalja önmagát, mindazt, amit képviselt és megőrzött az évtizedekben. A két kazetta egyáltalán nem felesel egymással, inkább felelget, rímel, kiegészíti egyik a másikat. Hogy kerül ez most ide?

Úgy, hogy a dolgok és jelenségek, bizonyos szinten felül, összefüggnek. Rubinstein megrendítő lírája és Zorán küzdelmesen megtisztított és megőrzött emberi világképe nagyon rokonok. Ilyen magas színvonalon megszűnnek az úgynevezett – kénytelen vagyok ezt az idétlen kifejezést használni, nincs jobb – komolyzene és könnyűzene közötti határok. Az értéknek, a maga helyén, a maga műfajában, rádiumsugárzása van. És ez a sugárzás, minden akadály, ellenállás és közöny közepette is, elnyomhatatlan.

Rubinstein, hosszú élete során, világfelfordulásokkal mit sem törődve, zongorázta bensőséges líráját a világnak. Zorán évtizedekkel ezelőtt megszólaltatott egy diákosan tiszta hangot, egy szál gitárral a kezében, erősítés nélkül. És ezt a bensőséges, gazdag magányt, ezt a csendes eszköztelenséget vitte az évtizedekben előre, rendületlenül, fütyülve divatáramlatokra, technikák és eszközök túlhabzására, görögtűzre, színes füstre, lézercirkuszra. Kiáll az emberek elé, és énekel. Világzűr és egyetemes üvöltés közepette őrzi a melódiát. Megmaradt Zoránnak, egyszersmind a réginek és mindig változó újnak. Menti a dallam becsületét. Teszi a maga területén ugyanazt, mint a szép zene újrafölfedezésében jeleskedő posztmodern komponisták. Zorán társa mindebben egy nagyszerű komponista, Presser Gábor, aki zongoristaként is roppant érzékenységgel és invencióval muzsikál vele. És Dusán, a testvér, aki remek szövegeiben egyeztetni tudja az igazi vers igényességét a popularitással.

Múlt héten a Duna tv sugározta a magnókazetta alapjául szolgáló őszi koncert felvételét. A zsúfolásig telt Sportcsarnok közönsége lelkesedve, boldogan hallgatta a dalokat, melyek nem általános csacskaságokról szólnak, hanem az ő életükről. Zorán, Dusán, Presser dalolt nekik, és én arra gondoltam: ez a béke itt előképe annak a majdani Kárpát-medencének, ahol az egymásra utalt népek békessége egyszer megszületik.

Görgey Gábor

Nyomtatóbarát változat