Vissza a főoldalra
Életrajz Életrajz Életrajz
Diszkográfia Diszkográfia Diszkográfia
Dalok Dalok Dalok
Szerzők Szerzők Szerzők
Zenésztársak Zenésztársak Zenésztársak
Koncertek, turnék Koncertek, turnék Koncertek, turnék
Sajtó Sajtó Sajtó
Fotóalbum Fotóalbum Fotóalbum
Zene Zene Zene
Videó Videó Videó


Sajtó

Élet és Irodalom
1998. május 8. péntek

Dáridó – avagy a szocializmus vége

Kádár – mondják, akik ismerték – nemigen kedvelte és nem nézte, így hát nem is nagyon értette a televízió kulturális jelentőségét. Bizonyítékként talán érdemes lesz egyszer újra végignézni öregkori interjúit: a gyanakvás például, amellyel Sugár Andrást méregette, mennyiben szólt a fegyelmezhetetlen és kiismerhetetlen masinériának, és mennyiben a Párt amúgy nem túl ellenséges riporterének. (Az MSZMP első titkárai mindig zavarban voltak a technológia teremtette ideológiai fölénnyel. Amikor Kádár után Grósz Károly Disneylandben majdnem megbolondult a gyönyörűségtől, akkor egyrészt szégyelltem, hogy ugyanabba az állampolgárság kötelékébe tartozom, mint az az ember, másrészt egy életre megtanultam, hogy mire vezet, ha a populáris kultúrát nem vesszük komolyan. Grósszal sem történt más, mint – a mítosz szerint – az indiánokkal.

Aczél okosabb ember volt, s ha nem ismerte ki magát jobban az új világban, legalább igencsak gyanakodott a technológia erejére, s tudta, hogy a Szabadság téri épület nem pusztán a politikai hatalom fenntartásának nélkülözhetetlen eszköze, hanem a Párt kulturális missziójának fontos fegyvere is egyben.

Az MSZMP, amelyet a mindenki életének jobbítása (felforgatása) iránti vágy hevített, s amely nem ismerte az illetéktelenség fogalmát, nyilván pontos vízióval rendelkezett a televízióról is, amelyet mindenekelőtt a felvilágosítás leghatásosabb eszközének tekintett. Sok-sok értelmiségi és politikus – akik egyébként szinte semmiben nem értettek egyet – megegyezett abban, hogy a televíziózás nem a tömegkultúra piacon már rendelkezésre álló javainak elterjesztésére való, hanem a magas kultúra korszerű reprezentációjával járó modern identitás megteremtésére. Németh László épp úgy a nemzet jobbításának páratlan lehetőségét sejtette meg – tragikus és felemelő tévedés – a televízióban, mint a Szabadság tér nem egy névtelen pártbürokratája, akik ugyancsak átlátták, hogy az MSZMP által diktált kulturális hierarchia érvényre juttatásának nincs hatásosabb útja, mint a képernyők előtt üldögélő milliók folyamatos nevelgetése. Így a magyar televíziózás hogyanja, minősége évtizedekre különféle értelmiségi ideológiák és csoportok közötti versengés terepe lett: mindenki akart valamit a közönségtől, ki-ki saját ideológiai meggyőződésének megfelelően alakította az aktuális névsort és kurrens hierarchiát. Mindenesetre tény, hogy az MTV műsorpolitikai alapelvei 1957-1989 között az értelmiségiek magas kultúráról alkotott elképzeléseinek feleltek meg, s a jónép – az adott évjáratnak megfelelő mértékben – távol volt tartva az úgymond egyszerű giccstől, a semmitmondó ürességtől. Mindez egyáltalán nem olyan egyszerű játék, mint azt az első pillanatra hinnénk. A Szabadság tér mindig illetékes elvtársai tehát kíméletlen érdekérvényesítéssel definiálták a kortárs magyarországi kultúra fogalmát: azaz kizártak abból bármit, ami úgymond politikailag ellenséges, gyanús, illetve – rosszabb esetben – értelmezhetetlen volt. Ha egyszer valaki majd megírja a Stúdió történetét, akkor pontosan látni fogja ezt a kettősséget. Érdi Sándor és munkatársai szándékos vaksággal tudomást sem vettek a politikailag „gyanús" vonatkozásokról – mit nekik neoavantgarde, ez meg az –, viszont tényleg eszükbe sem jutott, hogy a kulturális színkép – feltehetően – tágasabb, mint azt a felvilágosító kedvű értelmiségiek elképzelni szeretik. Konrád Györgyöt vagy Szentjóby Tamás feltehetően ismerték, csak épp nem kedvelhették, ellenben a Bugyi fivérekről vélhetően nem gondoltak semmit. Azt biztosan nem, hogy rájuk is tartozna. Tehát a Szabadság tér tudomást sem vett arról a milliók által fogyasztott populáris kultúráról, amely a megannyi nem felső és nem is mindig középosztályba tartozó elv- és polgártárs ízlésén túlmutatott. Magyarán a Kádár-korszak egésze alatt fennmaradt az ellentmondás: a szociális megváltásra ítélt tömegek gazdasági előrejutásuk helyett egyre inkább csak a kulturális elnyomásban részeltettek, amennyiben a média reprodukcióiban gyakorlatilag soha nem láthatták viszont saját kultúrájukat. A 60-as, 70-es években a gazdasági homogenizáció és a kulturális dominancia még együtt jártak, azaz működött a mi kis melting pot-unk. A 80-as évekre egyre inkább a gazdasági lemaradás és kulturális marginalizálódás maradt. Míg egykor úton voltak egy új kohéziót teremtő magyar társadalomban, amelyben a giccsnek és a többi kultúrmocsoknak nincs helye, addig a rendszer vége felé a szociális biztonság álma egyre tarthatatlanabb lett.

De amúgy a „csak tiszta forrásból" volt az egyedül érvényes jelszó: a giccs, a populáris kultúra nem értelmiségiek által legitimált formáinak a visszaszorításában Kassák éppúgy érdekelt volt, mint Kodály, Vas István éppúgy, mint Illyés Gyula. Az Egy szerelem három éjszakája mégiscsak civilizáltabb és kifinomultabb volt, mint sok más.

Ami azt illeti, a kulturális hegemóniából kiszorultak a rendszerváltás után sem kerültek sokkal jobb helyzetbe. A politikai cégért ugyan rendszeresen cserélték, s e tekintetben komoly változások is végbementek, de mindaz, ami a Kádár-korszak televíziójából és rádiójából ki lett felejtve, az gyakorlatilag továbbra is a margón kívül maradt. Nevezetesen a mindennapi alsó-középosztálybeli és szegénykultúra bizonyos rítusairól, gyakorlatáról, így a mulatozás azon formáiról van szó, amelyek nem kapcsolhatóak egyetlen értelmiségi ideológia által preferált formához, illetve – különösképp ami a könnyűzenével való kapcsolatot illeti – nem tartoztak egyetlen csoport anyagi érdekkörébe sem. Hiszen ne felejtsük el, hogy a kulturális hierarchia fenntartása annyit jelent, hogy az ízlést kulturális tőkeként, az elnyomás eszközeként használjuk, s a nem reprezentált tömegek marginalizálódása kevéssé vidám folyamat. A szocializmus elmúltával az ízlés általi elnyomásnak végképp semmiféle ideológiai, utópikus indoka nem maradt, pusztán a tömegek fékentartásának igénye állandósult. Utópia és az e világot túlvilággal összekeverő szélhámos ígérgetések hiányában nehéz lenne megmondanunk, hogy az A típusú muzsikától miért is óvjuk a népet, míg B zenész programja csak úgy árad a csatornákból. Persze tudjuk, hogy a könnyűzene – ahogyan tehát a piac felé közeledünk – régióiban a hierarchiát már slágerlistának hívják, és komoly pénzt ér. Magyarán a Bugyi fivérek, a Három plusz Kettő, Lagzi Lajcsi, Zámbó Jimmy és társaik: mindazok, akiknek kazettái mindenféle engedélyezés nélkül feltűnnek a nyolcvanas évek elején, s terjedtek, terjedtek ahogy senki nem hitte – nos, mindezek a szereplők nyilván komoly konkurensei lehettek volna a Neoton famíliának, illetve Presser Gábornak éppúgy, mint az Állami Népi Együttesnek és az Operettszínház mókás estjeinek.

Hosszú, roppant hosszú évek teltek el úgy, hogy a legitim kánonon kívül egy sor kulturális termék tűnt fel a piacon, amelyre épp oly lelkesen tüzelt Kodály nevében a Hivatal, mint a jól felfogott piaci érdekében – teszem azt – Korda György és Bródy János. Igaz, ami igaz: a hatvanas-hetvenes években a populáris kultúra frontjai valóban elég bonyolultak lettek: az ellenkultúra először a könnyű műfajokra csapott le. Vámosi János helyett Bródy János. A magyar Frank Sinatra hiába tudott énekelni – kulturálisan érdektelen lett, míg a Magyar Bob Dylan hiába nem tudott és nem is tanult meg sem énekelni, sem különösképp zenélni – mégis az igazi kulturális hérosz lett. Vámosi egyszerűen dalokat énekelt, az Illés együttes milliók életét és kulturális önidentitását változtatta meg. Az ellenkultúra aztán, mintegy két évtized alatt – csak úgy, mint a világon mindenütt – a big business része lett, John Lennon hosszú évtizedek óta halott, takaros kis özvegye pedig mintha még a zsebpiszkafát is hasznosítaná.

Amikorra tehát a politikai szabadság órája ütött, addigra a helyzet úgy alakult, hogy a hajdani ellenkultúra beverekedte magát a hierarchiába. Igaz, a kései Omega tevékenységéről, vagy épp Bródy János némely dalairól elmondhatjuk, hogy épp úgy semmiféle kulturális reflexiót nem váltottak ki, mint egykoron Vámos János – azzal a különbséggel, hogy az eredeti magyar rockzenész-felhalmozással beérkezett nemzedék ritka ügyes érdekérvényesítő képességről tett tanúbizonyságot. S akik alant és kint voltak mindezen, azok továbbra sem találták meg dalaikat a slágerlistákon, nem láthatták hőseiket a televíziójukban – bár a populáris kultúra nem értelmiségi hőseinek kizárása egyre kínosabb és egyre nyilvánvalóbban piaci kérdés lett.

De tény: 1990-1998 között a magyar média, Hankiss és Nahlik, Csúcs László és Hajdú István uralma alatt s attól függetlenül, vidáman és töretlenül fenntartotta a Kádár-korszakban megteremtett kulturális hierarchiát: egyre öregebben és ziháló lélegzettel, de itt vannak az álpopuláris kultúra álhősei, míg a jónép által kedvelt Jimmy továbbra is maradt a félhomályban.

(Az álpopuláris kultúrából csak kevesen indultak el felfelé, mint például Zorán, aki már a Demokratikus Charta típusú univerzalisztikus értelmiségi indentitás egyik legautentikusabb képviselője lett. Ami azt illeti, nem sokért adná a Fidesz vagy az MDF, ha jutna nekik egy olyan értelmiségi, aki egyrészt megtölti a Sportcsarnokot, másrészt hitelesen és szépen elénekli mindazt, amit az SZDSZ szeretett volna eldadogni, s amiről az MSZP Vitányi-féle értelmiségijei álmodnak.)

Az érdes populáris kultúra kizárása az elmúlt években már-már röhejes lett: az ideológia oda, a politikai legitimitásnak nyoma sincs, csak a reprezentációból való kizárással fenntartott elnyomás maradt. Az MTV-ben sorra feltűnik a 30-as, 40-es... 80-as évek összes sikerzenekara: előbb-utóbb a munkásőrség kis fúvóskórusa is felléphet a Dolly Roll és a Hungária társaságában. Az állami segédlettel fennmaradt álpopuláris kultúra olyan benyomást kelt, mint a Tussaud-féle panoptikumban a horror-szobák – ami a múzeumi kultúra extrémitás rovatába sorolható.

S most, május elsején, a TV2 lagzi Lajcsi Dáridójával véget vetett a Kádár-rendszer örökségének, a hierarchia egy csendes estén összeomlott. A Dáridó egyrészt egy kicsit unalmas és nem különösképp lényeges műsor: az ilyesfajta mulatós zenének épp elég estét szentel a német RTL, illetve az ORF. Ott is hallatszik a sramli és mindenfajta ártatlan malackodásra terep nyílik. A Dáridó mindennek igaz és autentikus magyar megfelelője, amelyben a mulatós zene egykori királyfia immár médiahatalommá érett hőse, Lagzi Lajcsi olyan sztárok társaságában lép fel, mint a magyar Andrea Bocelli, Zámbó Jimmy, aki saját dalai mellett még két magyar nótát is elénekelt, hogy a jobb körökben mindenki olyan ideges legyen, amilyen csak tud, illetve a nép csak mulasson, ahogy belefér.

Másrészt a Dáridó egy korszak kezdete, ekkor tűnt fel először a magyar médiában – leszelídítve és roppant óvatosan – az első szelet abból a tortából, ami milliónyi magyar ember mindennapi kultúrája, először hangzottak el azok a dalok, amelyeket amúgy mindenki ismer, s amelyeket ki kedvel, ki nem, ki rajong értük, ki hányingert kap tőlük. A Dáridó tehát tükör, amelyet mi, mai magyarok tartunk – végre – magunk elé, s ha belepillantunk, és nem tetszik, amit látunk, akkor csak magunkat okolhatjuk. Mert Lagzi Lajcsi és Zámbó Jimmy mi vagyunk ám: Torgyán Józsefestül és Horn Gyulástul, mi, mai magyarok búsan és vidáman.

Kínos, nem kínos: a Dáridó ellen nehéz kifogást emelni – lehet viszont nem nézni. Nehéz ellene kifogást emelni, merthogy ez itt végre nem az amerikai kultúrmocsok, nem is a ciberizé, nem az angol nyelvű portálkultúra, nem a vadnyugat liberális nemzetrombolásainak egyike. Erre aztán senki nem mondhatja, hogy nem mai és nem magyar, ugyanis mindez legalább annyira autentikus népi, mint amennyire Torgyán József hazánkban paraszt lehet, s amennyire Orbán Viktor és Kövér László úgymond polgár. (Utóbbinak ugyanis Márai Sándort nevezhetjük például, aki soha egy pillanatig nem állt volna szóba kora Torgyánjaival és Lezsákjaival, s aki az emigráció mélyén soha egyetlen napig nem beszélt félre. Orbán Viktor ellenben azt állítja, hogy Torgyán nagyra becsülhető egyén, ami arra vall, hogy az MPP elnöke éppúgy van a polgári tisztességgel, mint Hyppolit a lakájban szegény Kabos Gyula újgazdagja a fürdővel, melyben – mint azt komornyikjától hallja – naponta illő megmártózni.)

Csakhogy van ám itt egy hatalmas különbség. Mert ugyan meglehet, hogy Lajcsi és Jimmy dalai nemigen mennének át a Bartók, Kodály teremtette vizsgán, azaz zenei pedigréjük homályos, de – a politikai világ ócskaságával szemben – ezek az emberek legalább nem tűnnek cinikusnak.

S ez a Dáridó világának kulcskérdése.

Mert mi is történt ebben a műsorban tulajdonképp, túl azon, hogy Lajcsi és Jimmy énekeltek, illetve a nép ringatózott. Az például, hogy Jimmy, akinek ékszerei, öltönye további kutatásokat érdemel, odaszólt, hogy „Egyszer megjavulok még, meglásd majd„ című dalát most itt akkor a feleségének énekli el, s tette is. Odaállt az ő asszonya elé, és azt énekelte annak fáradt és szomorú szemébe: „néha könny van a két szemeden... mennyi bánat ért, tudom már rég, de egyszer megjavulok még, meglásd majd, s a hosszú út majd véget ér”. Odatérdelt elé, belenézett a szemibe, és énekelte neki. Ilyet még nemigen láttam a magyar televízióban. Aztán táncolt is gyermeke anyjával – kicsit meg is csókolták egymást – miközben azt énekelte néki... „Nem bántad meg, ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem gondolsz rá, hogy jobb volna máshol..." Még a gyerek is ott volt, s az is azt üvöltötte, hogy Jimmy, meg hogy papa. A szomorú és szelíd asszony csak nézte az ő Jimmy-jét, a közönség tapsolt és sikoltozott.

Mármost az értelmiségiek és kényesebb ízlésűek ilyenkor megvadulnak és heteken át Balzacot és Thomas Mannt kell, hogy fogyasszanak a mérgezés ellen. Csakhogy nem épp az értelmiség ízlése itt a nagy kérdés.

Hanem az, hogy mindezt üres – üzleti – cinizmusnak tekintsük-e, vagy nem csak annak. A kérdés zavarbaejtő. Hogy világosabb legyen: százezreknek, adja ég, millióknak önti el a szemét a könny, ha – felteszem – meghallgatják Don Giovanni-t, mások érzékenyen reagálnak Rómeó és Júlia halálára. Ülnek a színházban és megrendülnek a sors kegyetlensége felett.

Mi van azonban azokkal, akik ülnek otthon, s Jimmy feleségének drukkolnak, és az ő szemüket önti el a könny, amikor a külkerületek hőse belenéz asszonya szemébe és azt énekli: „szeretem a cigányzenét/ az italból sosem elég/ rohanok egy szörnyű sötét elmúlt elébe/ éjszakáról éjszakára azt huzatom a csárdába, vége van, már vége.. hadd menjek a feledésbe, vigyetek a temetőbe, írjátok egy szürke kőre...„ stb. Ez valóban nem egészen az, mint amikor például az Egy szerelem három éjszakájában elhangzik Apollinaire Radnóti fordításában: „e földön többé sose látlak, ó idők szaga, hangszálak, és várlak téged, hisz tudhatod...” Igaz, ami igaz, amikor Révész Tamás filmjében Tóth Benedek elmondta ezt a verset Venczel Verának, a boldogtalanságtól, illetve a meghatottságtól nem láttam, míg amikor Jimmy itt ölelgeti az asszonyát, bizony, zavarba jövök. Mely szerint a mindenkit megillető szolidaritás az erősebb, vagy a bármely ízléseltérés okán adódó undor. De ez a magánügyem, és nem vagyok büszke arra, hogy Jimmy nem az én kultúrám. (Gondolom, azt sem tudja, hogy élek.)

A kérdés a cinizmus. S ez is a zavar forrása: mert ha Jimmy és a neje csak annyira játszanak, mint Rómeót és Júliát alakító színészek, akkor bizony majdnem rendben van. Felteszem, vannak egy páran, akik ismerik a Latinovits-Ruttkay házaspár által énekelt Hol van az a nyár sláger felvételét. Elég szépen belenéznek egymás szemébe, és ennek a felvételnek az erején nem változtat, hogy Zoltán utóbb csúnyán bánt Évával vagy sem. Azaz fel kell tennünk, hogy mindez nem különösen cinikus: s akkor bizony zsebre kell vágnunk a kulturális különbségből adódó zavart. Akkor az én undorom érvénytelen, akkor bizony milliók, akik taknyukat összekenik a könnyeikkel, amikor ezt látják, nos, akkor nincsenek becsapva, akkor úgy vannak, mint Mónika, aki azért ment a Fehér Házba, amit végül megkapott.

Amúgy épp ilyen zavarba ejtő, amikor az ember a Hit Gyülekezetének istentisztelet-show-it hallgatja: az égi jegyessel való imádott találkozásnak ilyen gátlástalanul örvendező ezrek láttán az olyasfajta hitetlenek, mint én, zavarban van. Merthogy a közös zenei élmény ugye – teoretikusan – a nagyszerű csoda, de az itt olyan reflektálatlanul és magától értetődően árad, mint némely tankönyvben azt tanítják, de amelynek tapasztalatában már kételkedünk. Továbbá mint Jimmy és Lajcsi műsorában. A Hit Gyülekezetét nem véletlen említem itt: ha már a hierarchia összeomlásának pillanatánál tartunk, ugyan miért csak reformátusok énekelhetnek, miért csak a római pápa kórusa zenghet a tévében, miért nem szólhat a Dallas és Jimmy stílusában fogant Hit gyüli-zene, fogadjunk, hogy azok is csak épp olyan hívők, akik ezt hallgatják.

Másrészt van itt egy apróság, amiért a cinizmust említem, s nem tudok megszabadulni a rossz érzéseimtől. A műsor végén mintha a következő adást is hirdették volna, ahol épp Pataki Attila villant fel egy pillanatra: az ex-Edda hős, aki viszont maga a cinizmus. Az az ember – állítom esztétikai tapasztalataim alapján – maga az üres és mélységes cinizmus. (Aki képes arra, hogy szó szerint azt énekelje: „szeretkezzünk", az nagyobb disznóságok elkövetésére is képes.)

Merthogy amíg Jimmy az, aki, addig ez az Edda/Pataki állandóan az ellenkultúra szegény hősét játssza. Ha őszinte akarok lenni, ő és a hozzá hasonlók Aczél könnyűzenei politikájának torzszülöttei. Amúgy ajánlom Jimmy/Attila ékszerezési kultúrájának összevetését. De hát a Dáridó csak most kezdődik el.

Mindenesetre Pandora szelencéje kinyílott.

György Péter

Nyomtatóbarát változat